Sterk voelen op het werk – Review

Dit praktische, vlot leesbare handboek geeft inzicht in de turbulente wereld van de hooggevoelige werknemer.
Eveline Baar, een HR-manager met persoonlijke ervaring, deelt waardevolle handvatten en tips om de prachtige kwaliteiten en valkuilen in balans te houden.
Een gids waarmee je direct op de werkvloer aan de slag kunt, zodat je je sterk en gewaardeerd voelt in je werk..
Onze beoordeling
Specificaties
Productafbeeldingen
7.4Expert Score

Gedachtekracht
6.9
Mindfulness
7.2
Emotionele intelligentie
7.5
Positieve psychologie
7.5
Sociale psychologie
7.5
Zelfmotivatie
7.8
21-08-2023 | Online Sentiment
Wat zegt het internet? Dit boek wordt algemeen beschouwd als toegankelijk, praktisch en compleet. Het biedt waardevolle inzichten en handreikingen voor HSP-ers op het werk. De lezers waarderen de goed onderbouwde inhoud en raden het boek aan aan anderen. Enkele vinden het boek zelfs een prachtige samenvatting van eerdere bronnen over hoogsensitiviteit. Over het algemeen wordt het boek positief ontvangen, zonder noemenswaardige negatieve opmerkingen.
Pluspunten
  • Toegankelijk
  • Praktisch
  • Compleet
  • Inspirerend
  • Goede kwaliteit
  • Volledig
Minpunten
  • Prijzig
  • Minder specifiek
  • Meer algemeen
  • Het papier dat gebruikt is is te glad.
.

Gedachtekracht

Gedachtekracht vergroot welzijn en succes

Hoogsensitieve werknemers hebben vaak een unieke mindset en gedachtekracht die hen in staat stellen om op een dieper niveau te voelen en te begrijpen. Maar hoe beïnvloeden deze mentale technieken hun welzijn en succes op de werkvloer? Om dit te onderzoeken, hebben we ons verdiept in het boek “Sterk voelen op het werk” van Eveline Baar, een HR-manager met ervaring in het begeleiden van hoogsensitieve werknemers.

Het toepassen van mentale technieken kan een grote invloed hebben op het welzijn van hoogsensitieve werknemers. Door bewust om te gaan met zowel hun kwaliteiten als valkuilen, kunnen zij beter hun energie managen en overprikkeling voorkomen. Het boek biedt inzicht in hoe hoogsensitiviteit op het werk werkt en reikt concrete handvatten aan om hiermee om te gaan. Door deze technieken toe te passen, kunnen werknemers beter voor zichzelf zorgen en hun welzijn versterken.

Maar niet alleen het welzijn, ook het succes van hoogsensitieve werknemers kan worden beïnvloed door het toepassen van mentale technieken. Door bewust te focussen op hun sterke kanten en deze optimaal in te zetten, kunnen zij zichzelf onderscheiden en meerwaarde bieden aan de organisatie. Bovendien helpt het boek om valkuilen te herkennen en hier effectief mee om te gaan. Hierdoor kunnen hoogsensitieve werknemers hun potentieel beter benutten en hun carrière naar een hoger niveau tillen.

Kortom, het boek “Sterk voelen op het werk” laat zien dat het toepassen van mentale technieken een aanzienlijke invloed kan hebben op het welzijn en succes van hoogsensitieve werknemers. Door bewust om te gaan met hun hoogsensitiviteit en gebruik te maken van hun unieke mindset, kunnen zij zich sterker voelen op het werk en betere resultaten behalen. Met behulp van dit praktische handboek kunnen zij leren om hun gedachtekracht optimaal te benutten en zo hun professionele groei te bevorderen.

Gedachtekracht-vooraanzicht1
.

Mindfulness

Houd balans en benut gevoeligheid!

Het beoefenen van mindfulness kan een effectieve methode zijn om stress te verminderen en de levenskwaliteit te vergroten. Door bewust aandacht te schenken aan het huidige moment en alles wat zich daarin afspeelt, kunnen hooggevoelige werknemers leren omgaan met de eisen en uitdagingen van een turbulente werkomgeving. Mindfulness stelt hen in staat om hun gevoeligheid op een positieve manier te benutten en tegelijkertijd valkuilen te vermijden die hen uit balans kunnen brengen.

Veel hoogsensitieve werknemers hebben vaak de neiging om overweldigd te raken door de prikkels en stressoren op de werkvloer. Het beoefenen van mindfulness kan hen helpen om beter om te gaan met deze overweldigende situaties en hun reacties daarop. Door regelmatig te oefenen met mindfulness meditaties en ademhalingstechnieken, kunnen ze leren om kalm te blijven in stressvolle momenten en te reageren op een manier die hun welzijn en productiviteit bevordert.

Mindfulness kan ook positieve effecten hebben op de algehele levenskwaliteit van hooggevoelige werknemers. Door regelmatig te oefenen met mindfulness, kunnen ze hun bewustzijn vergroten en meer in contact komen met hun eigen behoeften en grenzen. Dit stelt hen in staat om betere keuzes te maken die in lijn zijn met hun persoonlijke waarden en doelen. Hierdoor kunnen ze een gevoel van innerlijke rust en tevredenheid ervaren, zowel op het werk als in hun privéleven.

.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie: voor betere verbinding.

In een wereld die steeds meer geobsedeerd raakt door technologische vooruitgang en instant bevrediging, lijkt het vermogen om onze emoties te begrijpen en te beheersen vaak te worden vergeten. Maar daar komt verandering in. Inzicht in emotionele intelligentie is cruciaal voor effectieve communicatie en het opbouwen van gezonde relaties, zowel op het werk als in ons persoonlijke leven.

Stel je eens voor dat je een vergadering bijwoont waarin hevige emoties de overhand hebben. Misschien is er onenigheid over een belangrijk project of voelt iemand zich genegeerd en niet gehoord. Als je de vaardigheid hebt om emoties te herkennen en te reguleren, kun je een belangrijke rol spelen in het kalmeren en beheersen van de situatie. Door empathie te tonen en de gevoelens van anderen te begrijpen, kun je de spanning verminderen en constructieve gesprekken mogelijk maken. Dit leidt niet alleen tot een betere communicatie, maar ook tot een groter gevoel van vertrouwen en verbondenheid binnen het team.

Daarnaast is emotionele intelligentie ook essentieel voor het opbouwen en onderhouden van gezonde relaties, zowel op het werk als daarbuiten. Stel je voor dat je collega een moeilijke dag heeft gehad en behoefte heeft aan een luisterend oor. Als je in staat bent om je eigen emoties opzij te zetten en oprechte empathie te tonen, kun je een positieve impact hebben op het welzijn van je collega. Dit zorgt niet alleen voor een betere band tussen jullie beiden, maar kan ook leiden tot een positievere en productievere werkomgeving.

Emotionele intelligentie testen is dus een waardevol instrument om te begrijpen hoe goed mensen emoties kunnen herkennen en reguleren. Het draagt bij aan effectieve communicatie en het opbouwen van gezonde relaties, wat essentieel is in zowel ons professionele als persoonlijke leven. Door ons bewust te worden van onze eigen emoties en die van anderen, kunnen we een positieve en empathische benadering aannemen die leidt tot een grotere verbondenheid en productiviteit. Dus laten we de tijd nemen om onze emotionele intelligentie te ontwikkelen en de voordelen ervan te ervaren in alle aspecten van ons leven.

.

Positieve psychologie

Positieve psychologie versterkt hooggevoelige kracht.

Dit is een belangrijke vraag voor veel hooggevoelige werknemers die te maken hebben met de uitdagingen van een veeleisende en turbulente werkomgeving. Hooggevoelige werknemers hebben prachtige kwaliteiten die hun gevoeligheid met zich meebrengt, maar ze worden ook geconfronteerd met de schaduwzijden ervan. Het is daarom essentieel om te begrijpen hoe positieve psychologische principes van invloed kunnen zijn op hun geluksgevoel en optimisme.

Het toepassen van positieve psychologische principes kan een aanzienlijke invloed hebben op het geluksgevoel van hooggevoelige werknemers. Deze principes benadrukken het belang van het cultiveren van positieve emoties, het identificeren en benutten van sterke punten, het creëren van betekenisvolle doelen en het cultiveren van positieve relaties. Door deze principes toe te passen, kunnen hooggevoelige werknemers een positiever perspectief ontwikkelen en meer voldoening halen uit hun werk. Ze kunnen leren om uitdagingen met veerkracht en optimisme aan te pakken, waardoor ze zich sterker voelen op het werk.

Een andere belangrijke factor is het effect van positieve psychologie op het optimisme van hooggevoelige werknemers. Optimisme speelt een essentiële rol bij het omgaan met stress en het overwinnen van tegenslagen. Door positieve psychologische principes toe te passen, kunnen hooggevoelige werknemers hun pessimistische gedachten en overtuigingen uitdagen en vervangen door positievere en realistischere perspectieven. Dit stelt hen in staat om positieve veranderingen in hun leven en werk aan te brengen en optimistischer te zijn over de toekomst. Het toepassen van positieve psychologie kan dus het optimisme van hooggevoelige werknemers vergroten en hen helpen zich sterker te voelen op het werk.

Al met al is het effect van het toepassen van positieve psychologische principes op het geluksgevoel en optimisme van hooggevoelige werknemers van onschatbare waarde. Het stelt hen in staat om beter om te gaan met de uitdagingen van hun werk en zich sterker te voelen in een veeleisende omgeving. Door positieve emoties te cultiveren, sterke punten te benutten, betekenisvolle doelen te creëren en positieve relaties te cultiveren, kunnen hooggevoelige werknemers hun geluksgevoel vergroten en de veerkracht en optimisme ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn. Positieve psychologie biedt waardevolle inzichten en handvatten die hooggevoelige werknemers kunnen helpen zich sterk te voelen op het werk en een bevredigende en succesvolle carrière op te bouwen.

.

Sociale psychologie

Sociale psychologie: begrijp de kracht van groepsdynamiek!

Sociale psychologie testen: in hoeverre beïnvloeden sociale situaties en groepsdynamiek ons gedrag en besluitvorming? Het is een interessant vraagstuk dat veel inzicht kan bieden in hoe we functioneren in een werkomgeving. Stel je eens voor dat je een nieuwe collega hebt die heel assertief en dominant overkomt. Je merkt dat je automatisch wat terughoudender wordt en je mening minder snel durft te uiten. Dit is een voorbeeld van hoe de sociale situatie en groepsdynamiek invloed kunnen hebben op ons gedrag. We passen ons aan aan de normen en verwachtingen van de groep, zelfs als dit betekent dat we onze eigen ideeën en behoeften negeren.

In een andere situatie ben je lid van een team dat een belangrijke beslissing moet nemen. Je merkt dat er verdeeldheid heerst binnen het team en er verschillende meningen en belangen spelen. In dit geval kan de groepsdynamiek een rol spelen in onze besluitvorming. Een sterke persoonlijkheid binnen het team kan bijvoorbeeld de neiging hebben om zijn of haar mening op te dringen en de andere teamleden te beïnvloeden. Dit kan ervoor zorgen dat sommige teamleden zich niet durven uit te spreken of hun eigen mening laten varen om conflict te vermijden. Zo kunnen sociale situaties en groepsdynamiek ons gedrag en onze besluitvorming sterk beïnvloeden.

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van deze invloeden en de effecten ervan op ons functioneren in de werkomgeving. Door sociale psychologie tests te doen en ons gedrag in verschillende situaties te analyseren, kunnen we meer inzicht krijgen in hoe we reageren op sociale druk en groepsdynamiek. Op basis van deze inzichten kunnen we bewustere keuzes maken en onze eigen behoeften en ideeën niet laten onderdrukken. Zo kunnen we sterker en zelfverzekerder worden op het werk, onze kwaliteiten optimaal benutten en beter omgaan met de uitdagingen die hooggevoeligheid met zich meebrengt.

.

Zelfmotivatie

Hoogsensitief? Versterk je zelfmotivatie!

Het vergroten van zelfmotivatie en het behalen van doelen kan een uitdaging zijn, vooral voor hoogsensitieve werknemers. Eveline Baar, HR-manager en auteur van “Sterk voelen op het werk”, begrijpt de unieke kwaliteiten en strubbelingen van deze groep werknemers. In haar boek biedt ze inzicht, handvatten en tips om hoogsensitieve werknemers te helpen bij het versterken van hun zelfmotivatie. Door te begrijpen hoe hun gevoeligheid werkt op het werk, kunnen ze zich bewust worden van zowel hun kwaliteiten als valkuilen, en hiermee omgaan op een manier die hen sterker maakt.

Het is belangrijk om effectieve strategieën te vinden die hoogsensitieve werknemers kunnen helpen bij het vergroten van hun zelfmotivatie. Eveline Baar benadrukt in haar boek dat zelfreflectie een krachtig middel kan zijn. Door regelmatig in te checken bij zichzelf en te evalueren wat hen echt motiveert, kunnen hoogsensitieve werknemers hun inspanningen richten op de doelen die hen voldoening geven. Daarnaast adviseert Baar ook om een positieve mindset te cultiveren en te focussen op het proces in plaats van alleen het eindresultaat. Door het stellen van realistische doelen en deze in behapbare stappen op te delen, kunnen hoogsensitieve werknemers een gevoel van vooruitgang ervaren en gemotiveerd blijven.

Het meten van de effectiviteit van verschillende strategieën voor het vergroten van zelfmotivatie en het behalen van doelen is een essentieel onderdeel van het proces. Eveline Baar moedigt hoogsensitieve werknemers aan om te experimenteren met verschillende methoden en te observeren welke het beste bij hen passen. Dit kan inhouden dat ze verschillende technieken uitproberen, zoals visualisatie, affirmaties of het bijhouden van een motivatiedagboek. Door actief te blijven evalueren en aanpassen, kunnen hoogsensitieve werknemers ontdekken welke strategieën het meest effectief zijn voor hun individuele behoeften en doelen. Het continu testen en aanpassen van zelfmotivatietechnieken is cruciaal voor het creëren van een duurzame motivatie en het behalen van succes op de werkplek.

.

Sterk voelen op het werk kopen, ja of nee?

Eind Conclusie

“Sterk voelen op het werk” van Eveline Baar is een waardevolle gids voor hoogsensitieve werknemers die hun welzijn en prestaties op de werkvloer willen verbeteren. Met behulp van technieken zoals mindfulness, emotionele intelligentie en positieve psychologie, stelt Baar hen in staat om bewust om te gaan met hun hoogsensitiviteit en optimaal gebruik te maken van hun sterke punten. Dit praktische boek biedt een effectieve aanpak om overprikkeling te vermijden en het potentieel van hoogsensitieve werknemers volledig te benutten, wat hun carrière opmerkelijk kan veranderen. Een absolute aanrader voor wie streeft naar succes en welzijn in een veeleisende werkomgeving.

René

René

René, beter bekend als RJ, is een toonaangevende welzijnsexpert in Nederland met een focus op psychologie en mindfulness. Als levenscoach en consultant biedt hij inzichten in levensverbetering en stressmanagement, en geniet bekendheid als spreker en organisator van workshops en retreats. RJ's benadering van 'optimaal leven', die hij via diverse platforms deelt, combineert positieve psychologie met moderne wellness-trends, wat hem een vertrouwde autoriteit in persoonlijke ontwikkeling maakt.

Dehetbeste.nl
Logo