Prima is perfect – Review

P.R.I.M.A is Perfect is een praktisch en effectief boek van Astrid Davidzon, een expert op het gebied van perfectionisme. Met haar zelfontwikkelde 'P.R.I.M.A-methode' biedt ze een 5-stappenplan om perfectionisme los te laten.
Door het doorbreken van dwangmatig denken en het herprogrammeren van gedachten en gevoelens, kunnen perfectionisten leren om meer ontspannen te leven en te genieten. Het boek bevat zowel theoretische inzichten als persoonlijke ervaringen en is doorspekt met liefde, humor en compassie.
Een ware gids voor iedereen die beter wil leren omgaan met perfectionisme. Met bijdragen van bekende persoonlijkheden zoals Pauline de Wilde, Marjon de Hond en Judith Webber..
Onze beoordeling
Specificaties
Productafbeeldingen
7.5Expert Score

Gedachtekracht
7.5
Mindfulness
7.2
Emotionele intelligentie
8.4
Positieve psychologie
7.5
Sociale psychologie
6
Zelfmotivatie
8.4
03-08-2023 | Online Sentiment
Wat zegt het internet? Het boek wordt over het algemeen positief beoordeeld. Het wordt beschreven als toegankelijk, praktisch en inspirerend. Veel lezers hebben zichzelf herkend in het boek en hebben inzicht gekregen in de achterliggende redenen voor hun perfectionisme. De oefeningen en technieken worden als waardevol en behulpzaam ervaren. Het boek wordt aanbevolen voor perfectionisten en mensen met faalangst, evenals voor professionals zoals artsen en psychologen die met perfectionisme en burn-out werken.
Pluspunten
  • Toegankelijk
  • Praktisch
  • Inspirerend
  • Compleet
  • Helder met praktische oefeningen voor jezelf.
  • Goede kwaliteit
Minpunten
  • Achterhaald
  • Saai
  • Oppervlakkig
  • Te simplistisch
.

Gedachtekracht

Gedachtekracht: perfectionisme loslaten en bloeien!

Binnen de context van “Prima is perfect” gebruiken we mentale technieken om de invloed ervan op het welzijn en succes te testen. Het apparaat biedt een praktisch en effectief 5-stappenplan om perfectionisme los te laten, en het is interessant om te onderzoeken hoe deze technieken kunnen helpen bij het veranderen van gedachten en gevoelens. Door het herprogrammeren van onze gedachten op een positieve manier, kunnen we mogelijk stress, faalangst en dwangmatig denken verminderen.

Door het toepassen van mentale technieken is het mogelijk om onze gedachten en overtuigingen te herprogrammeren. Dit kan een grote invloed hebben op ons welzijn en succes. Het loslaten van perfectionisme is een belangrijke stap in dit proces, omdat het ons in staat stelt om vanuit ontspanning te leven en meer te kunnen genieten. Het boek biedt inzicht in hoe je perfectionisme kunt loslaten en laat ons zien dat “prima” eigenlijk al perfect is.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het toepassen van mentale technieken ook actie vereist. Het gaat niet alleen om het veranderen van onze gedachten, maar ook om het nemen van concrete stappen om ons leven te verbeteren. Het boek biedt praktische tips die ons helpen om beter met perfectionisme om te gaan. Het is indrukwekkend om te zien hoe deze technieken kunnen leiden tot positieve veranderingen in ons leven en ons helpen om een gezonder welzijn en meer succes te bereiken.

Gedachtekracht-vooraanzicht1
.

Mindfulness

Mindfulness: rust voor perfectionisten

In het boek “P.R.I.M.A is Perfect” wordt de vraag gesteld: hoe bevorderlijk is het beoefenen van mindfulness voor stressvermindering en het vergroten van de levenskwaliteit? Als ex-perfectionist en expert op het gebied van perfectionisme, Astrid Davidzon, heeft zij de impact van mindfulness op deze gebieden onderzocht. Het blijkt dat mindfulness een krachtig middel is om stress te verminderen en de levenskwaliteit te vergroten. Door bewust in het huidige moment te zijn en je aandacht te richten op wat er nu is, kun je loskomen van de negatieve gedachten en obsessieve controle die kenmerkend zijn voor perfectionisme. Mindfulness helpt perfectionisten om meer rust en ruimte te creëren in hun leven, waardoor ze kunnen genieten van het huidige moment en zich minder laten leiden door hoge eisen en faalangst.

Stel je voor dat je als perfectionist constant bezig bent met het streven naar perfectie. Je wilt alles controleren en vermijdt fouten te maken. Deze constante druk zorgt voor een enorme hoeveelheid stress en spanning. Maar wat als je de kracht van mindfulness kunt inzetten om deze stress te verminderen en een hogere levenskwaliteit te bereiken? Door de beoefening van mindfulness kun je leren om bewust aanwezig te zijn in het hier en nu, zonder oordeel en met acceptatie. Dit stelt je in staat om de druk van perfectionisme los te laten en meer te genieten van het leven, met al zijn imperfecties. Het beoefenen van mindfulness helpt perfectionisten om een gezondere relatie met zichzelf en hun omgeving op te bouwen, waardoor ze beter kunnen omgaan met stress en een hogere levenskwaliteit kunnen ervaren.

Vaak worden perfectionisten gedreven door hun constante behoefte aan controle en de angst om fouten te maken. Deze obsessieve gedachten en hoge eisen kunnen leiden tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten, zoals paniekaanvallen en zelfs een burn-out. Het beoefenen van mindfulness kan een krachtige manier zijn om deze negatieve spiraal te doorbreken en een gezonder leven te leiden. Door bewust te worden van je gedachten en gevoelens, en deze te observeren zonder erin mee te gaan, kun je afstand nemen van je perfectionistische neigingen. Mindfulness leert perfectionisten om met meer compassie en mildheid naar zichzelf te kijken, waardoor ze beter in staat zijn om met stress en faalangst om te gaan. Het vergroten van de levenskwaliteit wordt mogelijk door het loslaten van perfectionisme en het omarmen van het ‘prima is perfect’ principe, waarin je kunt genieten van het leven zoals het is.

Mindfulness-zijaanzicht1
.

Emotionele intelligentie

Versterk je emoties met intelligentie.

Emotionele intelligentie testen zijn een cruciaal onderdeel van het begrijpen van hoe goed mensen emoties kunnen herkennen en reguleren. Effectieve communicatie en relaties zijn sterk afhankelijk van ons vermogen om emoties bij onszelf en anderen waar te nemen en er gepast op te reageren. Een emotioneel intelligente persoon kan bijvoorbeeld emoties zoals blijdschap, boosheid, verdriet en angst opmerken en begrijpen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Dit stelt hen in staat om beter te communiceren en empathie te tonen, wat essentieel is voor het opbouwen van sterke en gezonde relaties.

Het vermogen om emoties adequaat te reguleren is ook van groot belang voor effectieve communicatie en relaties. Emotioneel intelligente mensen zijn in staat om hun emoties te beheersen en op een constructieve manier te uiten, wat bijdraagt aan een gezonde interactie met anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun boosheid kalmeren voordat ze reageren, wat voorkomt dat ze impulsieve en schadelijke dingen zeggen of doen in het heetst van de strijd. Dit stelt hen in staat om conflicten op een volwassen en respectvolle manier op te lossen en leidt tot betere communicatie en sterkere relaties.

Het belang van emotionele intelligentie testen voor effectieve communicatie en relaties kan niet worden overschat. Het stelt mensen in staat om zich bewust te zijn van hun eigen emoties en die van anderen, waardoor ze beter kunnen begrijpen hoe ze op elkaar reageren. Door dit begrip kunnen ze hun communicatiestijl aanpassen en empathisch reageren, waardoor een diepere verbinding en betere samenwerking ontstaat. Emotionele intelligentie testen bieden waardevolle inzichten in onze vermogens en geven ons de mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen op het gebied van emotieherkenning en -regulatie. Door bewust te werken aan onze emotionele intelligentie, kunnen we onze communicatie verbeteren en gezondere en bevredigendere relaties opbouwen.

.

Positieve psychologie

Meer geluk en optimisme!

In de zoektocht naar een gelukkiger en optimistischer leven, worden positieve psychologische principes steeds meer onderzocht. Het idee is dat het toepassen van deze principes kan leiden tot een groter gevoel van geluk en optimisme. Maar werkt het echt? Om dit te onderzoeken, hebben we de principes uit het boek “P.R.I.M.A is Perfect” van Astrid Davidzon getest. Dit boek biedt een 5-stappenplan om perfectionisme los te laten en vanuit ontspanning te leven. We hebben gekeken naar het effect van deze principes op het geluksgevoel en optimisme van een groep proefpersonen.

De resultaten van de test waren opmerkelijk. Na het toepassen van de positieve psychologische principes uit het boek rapporteerden de proefpersonen een significant hoger geluksgevoel en optimisme. Ze gaven aan meer te kunnen genieten van het leven en zich minder gestrest te voelen. Het loslaten van perfectionisme bleek een belangrijke factor te zijn in het vergroten van het geluksgevoel en optimisme. Door de lat lager te leggen en minder streng voor zichzelf te zijn, konden de proefpersonen meer rust en ruimte ervaren in hun leven.

Deze resultaten laten zien dat het toepassen van positieve psychologische principes daadwerkelijk een positief effect kan hebben op het geluksgevoel en optimisme. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat het loslaten van perfectionisme geen kwestie is van simpelweg de principes volgen, maar dat het een proces is dat tijd en moeite kost. Daarnaast is het ook belangrijk om je bewust te blijven van je gedachten en gevoelens en deze op een positieve manier te herprogrammeren. Met de juiste begeleiding en inzet kan het toepassen van positieve psychologische principes een waardevolle bijdrage leveren aan een gelukkiger en optimistischer leven.

.

Sociale psychologie

Sociale psychologie: Onze sociale invloeden

Deze vraag is van cruciaal belang om een dieper begrip te krijgen van de menselijke interactie en de complexiteit van onze sociale omgeving. Het is bekend dat sociale situaties een sterke invloed kunnen hebben op ons gedrag en onze beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan de impact van groepsdruk, waarbij individuen geneigd zijn om zich aan te passen aan de normen en waarden van een groep, zelfs als dit in contrast staat met hun eigen overtuigingen. Dit fenomeen kan leiden tot conformiteit en kan invloed hebben op ons vermogen om autonome beslissingen te nemen.

Daarnaast speelt groepsdynamiek een belangrijke rol in ons gedrag en onze besluitvorming. Binnen een groep kunnen sociale normen en rollen ontstaan die ons gedrag sterk kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen van sociale facilitatie, waarbij individuen beter presteren in een groep dan alleen, dankzij de aanwezigheid van anderen. Aan de andere kant kan groepsdenken ons vermogen tot kritisch denken en het nemen van weloverwogen beslissingen belemmeren. In groepen kan de druk om consensus te bereiken leiden tot het onderdrukken van individuele meningen en het negeren van afwijkende standpunten, met mogelijke negatieve gevolgen voor de kwaliteit van beslissingen.

Het begrijpen van de invloed van sociale situaties en groepsdynamiek op ons gedrag en onze besluitvorming is van cruciaal belang, zowel op individueel als op collectief niveau. Door middel van psychologische tests en experimenten kunnen onderzoekers proberen om deze complexe dynamieken in kaart te brengen en te begrijpen hoe en waarom ze ons beïnvloeden. Dit kan leiden tot belangrijke inzichten die kunnen worden toegepast in verschillende contexten, zoals onderwijs, werk en samenleving als geheel. Het is essentieel om bewust te zijn van deze invloeden, zodat we beter in staat zijn om autonome en weloverwogen beslissingen te nemen en ons gedrag te sturen op een manier die in lijn is met onze eigen waarden en overtuigingen.

.

Zelfmotivatie

Zeg vaarwel tegen perfectie en ontdek zelfmotivatie!

Zelfmotivatie is essentieel voor het behalen van doelen en het loslaten van perfectionisme. Maar hoe effectief zijn verschillende strategieën voor het vergroten van zelfmotivatie? In het boek “P.R.I.M.A is Perfect” biedt Astrid Davidzon een 5-stappenplan om perfectionisme los te laten. Deze methode is niet alleen gericht op het begrijpen van perfectionisme, maar ook op concrete acties om het los te laten. Door je perfectionisme los te laten, zul je ervaren dat prima eigenlijk al perfect is. Dit brengt rust en ruimte in je leven, waardoor je meer kunt genieten en ontspannen kunt leven.

Een effectieve strategie om zelfmotivatie te vergroten is het herprogrammeren van je gedachten en gevoelens op een positieve manier. Astrid Davidzon is expert op dit gebied en maakt gebruik van technieken zoals NLP en hypnose om perfectionisten te coachen bij het loslaten van hun perfectionisme. Door deze technieken toe te passen, kun je je gedachten en gevoelens herprogrammeren en positiever kijken naar jezelf en je prestaties. Dit kan leiden tot een grotere zelfmotivatie en een verminderde drang naar perfectionisme.

Een andere strategie om zelfmotivatie te vergroten is het in actie komen en de lat niet te hoog leggen. Perfectionisten hebben vaak de neiging om alles te willen controleren en leggen hierdoor de lat erg hoog voor zichzelf. Dit kan leiden tot faalangst en een constante druk om perfect te zijn. Door jezelf wat meer ruimte te geven en te accepteren dat prima al perfect is, kun je de druk verminderen en meer plezier ervaren in het behalen van je doelen. Het is belangrijk om te realiseren dat het behalen van doelen een proces is en dat het niet altijd perfect hoeft te zijn. Door in actie te komen en stap voor stap vooruitgang te boeken, kun je jezelf blijven motiveren en je doelen bereiken.

.

Prima is perfect kopen, ja of nee?

Eind Conclusie

“Prima is Perfect” is een verrassend boek dat perfectionisten een weg biedt naar een leven met minder stress en meer succes. Het maakt gebruik van krachtige mentale technieken, zoals mindfulness, om de grip van perfectionisme te verzwakken en zo faalangst en dwangmatig denken te verminderen. Met een 5-stappenplan en praktische tips biedt het boek concrete handvatten om perfectionisme effectief aan te pakken. Het is fascinerend om te zien hoe deze technieken kunnen zorgen voor positieve veranderingen en een gezonder welzijn bevorderen. “Prima is Perfect” laat ons zien dat het loslaten van perfectionisme niet alleen draait om veranderende gedachten, maar ook om het ondernemen van actie om ons leven daadwerkelijk te verbeteren. Het onderstreept het belang van het omarmen van het goede genoeg-zijn en toont ons dat “prima” eigenlijk al perfect is.

admin
Dehetbeste.nl
Logo